Na czym polega unikalność Radruskiej cerkwi?

Drewniane Cerkwie są zjawiskiem unikalnym na skalę światową. Szczególnie te na ziemiach Polskich, Ukraińskich i Słowackich, wyróżnia niespotykany styl architektoniczny, którego nie da się zaklasyfikować do jakiegoś ogólnego schematu. Podczas gdy w Europie Zachodniej zaczęło dominować budownictwo, oparte o kamień i cegłę, w krajach słowiańskich nadal budulcem głównym było drewno. Wiązało się to głównie z dostępnością tego surowca. Dlatego też, w tej części Europy ewoluowała architektura drewniana. Dodatkowo, w architekturze sakralnej kościoła wschodniego dominowały wpływy bizantyjskie. Spowodowało to powstanie unikatów na skalę światową, pod względem planu przestrzennego, zdobnictwa oraz sztuki.

cerkiew w radrużu

Cechą charakterystyczną cerkwi jest to, że budynek składa się niejako z trzech komnat, w których każda ma swój własny dach. Posiadają też tak zwane soboty, czyli zadaszone galerie wokół świątyni, wsparte na tak zwanych rysiach, czyli wspornikach, będących ozdobnymi wystającymi balami poza zewnętrzne lico ściany budynku. Wnętrze zazwyczaj było ozdabiane malowidłami naściennymi, a potem ścianą ikonostasową. Malunki i ikony miały podnieść wartość budynku, zmienić go wedle zasady: wyglądu zewnętrznego budynku, jako powierzchowności ciała i wnętrza świątyni, jako wnętrza i duchowości, bogatej i niepowtarzalnej.

cerkiew w radrużu (1)

Drewniane cerkwie różnią się architektonicznie, w zależności od terenu, ograniczonego własnością ziemską, oraz grupami etnicznymi. Przez te niewidoczne granice, ukształtowały się subtelne różnice architektoniczne i zdobnicze. Cerkiew w Radrużu jest okazem typu starego budownictwa Halickiego. Charakteryzuje się głównie dachem w kształcie namiotu. Przykładem typu budownictwa Halickiego młodego, jest cerkiew w Chotyńcu, która ma już dachy w kształcie ośmiokątnej kopuły. Dlatego właśnie dla architektów i ludzi, którzy pasjonują się tą dziedziną wiedzy, cerkwie z tego regionu, a szczególnie Radruska, robi niezapomniane wrażenie. Są to unikaty, występujące tylko tutaj i do tej pory niewielu zwracało uwagę na te niby bezwartościowe, walące się rudery. Teraz jest to unikalne zjawisko architektoniczne na skalę światową.