Historia kapliczki Radruskiej

W artykule z sierpnia, opisywałem dokładnie tę kapliczkę pod każdym kątem, ale nie znałem jej historii, czyli celu postawienia (artykuł Tutaj: Kapliczka przydrożna w Radrużu) – teraz udało mi się znaleźć ten brakujący element i spieszę opisać.

Gdy rozpoczęła się I wojna światowa, Galicja została została objęta frontem wschodnim, przeszły tędy wojska Rosyjskie i wypierały siły Austriackie. Chłopi w Radrużu, chcąc mieć lepiej u nowych władz, przeszli z grekokatolicyzmu na prawosławie, było ich ponad setka. Warto tutaj zauważyć, że unici, czyli cerkiew Ukraińska, uznająca prymat papieża, była dla Rosjan zdrajczynią, gdyż odcięła się od prawosławia. Chytry plan chłopów Radruskich jednak się nie powiódł, bowiem front się odwrócił i wrócili Austriacy. Chłopi bojąc się represji od zdradzonych władz, postanowili pójść z wycofującym się wojskiem Rosyjskim.

Gdy wojna już ucichła, chłopi z Radruża wrócili z tułaczki, w podzięce za powrót, została wystawiona ta oto kapliczka, na polu jednego z uciekinierów.